اطلاعیه ابطال مناقصه عمومی دو مرحله ای 01/02

6 شهریور 1401

احتراماً به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه عمومی 2 مرحله ای شماره 01/02 و همچنین دعوت شدگان در استعلام خرید های جزئی و متوسط میرساند ، بنا بر ابلاغ الزام ثبت معاملات دستگاه های اجرائی شرکت های تابعه سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ، مناقصه و استعلامات برگزار شده باطل اعلام میگردد .

لذا مقتضی است کلیه شرکت کنندگان در مناقصه مذکور با مراجعه حضوری به واحد مالی و حراست و با در دست داشتن معرفی نامه معتبر بر روی سربرگ و ممهور به مهر شرکت، نسبت به ابطال و استرداد تضامین مربوطه اقدامات لازم را معمول فرمایند .

بدیهی است پس از این کلیه تجهیزات مورد نیاز پروژه های این شرکت از طریق بارگزاری درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) انجام و متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد .

مزایده و مناقصات بیشتر