بازدید معاونت محترم اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی و هیات همراه

دی 21, 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت : جلسه با حضور معاونت محترم اقتصادی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای  دکتر سوری، جناب آقای باقری مدیرکل امور مجامع و امور شرکتها، جناب آقای باقری مدیرکل بودجه و ذخایر و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی و مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای دکتر معصومیان و اعضاء هیات مدیره محترم در محل سالن اجتماعات شرکت برگزار گردید.

در این نشست موانع و چالش‌ها ،توانمندی و استفاده از ظرفیت موجود در شرکت مطرح و برنامه های آتی و خط مش‌ها توسط عامل محترم ارائه گردید.

در خاتمه معاونت محترم اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی بر تعامل و همکاری همه جانبه مابین سازمان تامین اجتماعی و شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی تاکید نمودند.

اخبار بیشتر