بازدید معاونت محترم اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی و هیات همراه

21 دی 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت : جلسه با حضور معاونت محترم اقتصادی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای  دکتر سوری، جناب آقای باقری مدیرکل امور مجامع و امور شرکتها، جناب آقای باقری مدیرکل بودجه و ذخایر و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی و مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای دکتر معصومیان و اعضاء هیات مدیره محترم در محل سالن اجتماعات شرکت برگزار گردید.

در این نشست موانع و چالش‌ها ،توانمندی و استفاده از ظرفیت موجود در شرکت مطرح و برنامه های آتی و خط مش‌ها توسط عامل محترم ارائه گردید.

در خاتمه معاونت محترم اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی بر تعامل و همکاری همه جانبه مابین سازمان تامین اجتماعی و شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی تاکید نمودند.

اخبار بیشتر
در مورخ 1400/10/06  با حضور مدیرکل محترم امور مجامع و شرکت های سازمان تامین اجتماعی و هیات همراه و رئیس و اعضای هیات مدیره و معاونین شرکت مراسم تودیع جناب آقای بهروز جمالی و معارفه جناب آقای مهدی معصومیان به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل جدید شرکت برگزار گردید.