تقدیر از شرکت زاگشیر به عنوان واحد نمونه صنعت،معدن و تجارت استان لرستان

31 مرداد 1402

در حاشیه آیین نکوداشت روز صنعت و معدن، از شرکت زاگشیر به عنوان واحد نمونه صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با اعطای لوح و تندیس تقدیر به عمل آمد.

به گزارش شستارسانه، در حاشیه آیین نکوداشت روز صنعت و معدن که در محل اتاق بازرگانی خرم آباد برگزار شد از شرکت زاگشیر به عنوان واحد نمونه صنعت، معدن و تجارت لرستان با اعطای لوح و تندیس تقدیر به عمل آمد.

عالی پور مدیر عامل محترم شرکت زاگشیر با حضور در این مراسم تندیس و لوح تقدیر را از شاه میرزایی معاون محترم تجارت و خدمات وزارت صمت دریافت نمودند.

اخبار بیشتر