تکمیل و تجهیز و راه اندازی پروژه های درمانی شهرستان های عجب شیر، ملکان و هشترود

8 خرداد 1400

در آستانه فرا رسیدن دهه مبارک فجر و اهتمام مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی جناب آقای دکتر سالاری بر انجام رسالت شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی مبنی بر تسریع در  تکمیل، تجهیز و راه اندازی پروژه های درمانی، پروژه های ذیل در اسرع وقت و با دقتی کافی آماده بهره برداری قرار گرفت.

درمانگاه عمومی شهرستان عجب شیر :

شامل بخش های مختلفی از جمله اتاق ویزیت پزشک عمومی، اتاق احیا، دندانپزشکی، آزمایشگاه، نمونه گیری، تزریقات و پانسمان، تست ورزش، بخش بستری، اتاق گچ، ویزیت مامایی و زنان، و پشتیبانی

و… همچنین تجهیز هتلینگ پزشکی و غیر پزشکی (مبلمان اداری)

درمانگاه عمومی شهرستان ملکان:

شامل بخش های مختلفی از جمله اتاق ویزیت پزشک عمومی، اتاق احیا، دندانپزشکی، آزمایشگاه، نمونه گیری، تزریقات و پانسمان، تست ورزش، بخش بستری، اتاق گچ، ویزیت مامایی و زنان، و پشتیبانی

و… همچنین تجهیز هتلینگ پزشکی و غیر پزشکی (مبلمان اداری)

درمانگاه عمومی شهرستان هشترود:

شامل بخش های مختلفی از جمله اتاق ویزیت پزشک عمومی، اتاق احیا، دندانپزشکی، آزمایشگاه، نمونه گیری، تزریقات و پانسمان، تست ورزش، بخش بستری، اتاق گچ، ویزیت مامایی و زنان،و پشتیبانی

و… همچنین تجهیز هتلینگ پزشکی و غیر پزشکی (مبلمان اداری)

پروژه های بیشتر