رشد12 برابری سود خالص نفت پاسارگاد در سه ماهه نخست سال

31 مرداد 1402

بررسی اطلاعات مالی سه ماهه این شرکت که به تازگی در کدال منتشر شده است رشد بالای سودآوری را نشان می دهد.

به گزارش شستا رسانه، طبق آمارهای مندرج در کدال، شپاس در ۳ ماهه نخست سال توانسته به ازای هر سهم ۱,۵۹۸ ریال سود خالص محقق کند که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۱۵۸ درصد افزایش داشته است.
همچنین درآمدهای عملیاتی نفت پاسارگاد در دوره ۳ ماهه ۱۴۰۲ به مقدار ۳37 هزار و 512 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۷ درصد افزایش داشته است. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت با ۵۲ درصد افزایش به عدد 30 هزار و 450 میلیارد ریال رسیده است.
شایان ذکر است سود عملیاتی شرکت 4 هزار و 501 میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۸۲ درصد افزایش داشته است.
بر اساس اطلاعات مالی سه ماهه نفت پاسارگاد، درآمدهای غیرعملیاتی این شرکت یکهزار و 353 میلیارد ریال بوده است و همچنین هزینه‌های مالی دوره یکهزار و 898 میلیارد ریال بوده است.
بررسی گزارش های کدال شپاس بیانگر رشد 1159 درصدی در سود خالص این شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته است که امسال به رقم 3 هزار و 833 میلیارد ریال رسیده است.لازم به ذکر است از فروش 37 هزار و 512 میلیارد ریالی نفت پاسارگاد در 3 ماهه ابتدایی سال، 13 هزار و 168 میلیارد ریال فروش داخلی و 24 هزار و 344 میلیارد ریال فروش صادراتی بوده است.

اخبار بیشتر