سومین نشست صمیمانه پرسنل شرکت بازرگانی بین الملل تامین اجتماعی با مدیرعامل

19 مهر 1402

سومین نشست صمیمانه پرسنل زحمتکش شرکت بازرگانی بین الملل تامین اجتماعی با مدیرعامل محترم شرکت بازرگانی جناب اقای دکتر رحیمی و مدیران شرکت پیرامون خدمات رفاهی کارکنان

اخبار بیشتر