طرح توسعه و تجهیز پلی کلینیک شفا بابلسر

8 خرداد 1400

در آستانه دهه مبارک فجر برگ زرین دیگری از افتخارات سازمان تامین اجتماعی و شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی در عملکرد شایسته این سازمان (طرح توسعه و تجهیز پلی کلینیک شفا بابلسر) می باشد که به مردم فهیم و گرانقدر شهرستان بابلسر تقدیم گردید.

این طرح که شامل هشت درمانگاه : دندانپزشکی، زنان و زایمان، آندوسکوپی، ارتوپدی، کودکان، قلب و داخلی می باشد و همچنین بخش اورژانس شامل( ۹ تخت بستری به همراه تمامی متعلقات،و ۶ واحد اتاق معاینه شامل تریاژ و تزریقات) و اتاق بستری اعصاب و روان و… توسط شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی تجهیز و آماده بهره برداری گردید.

شایان ذکر است تجهیز هتلینگ واحد های ریاست، مدیریت، اداری و مالی، آی تی و حراست آن مرکز درمانی توسط شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی انجام پذیرفت.

پروژه های بیشتر