واحد بازرگانی خارجی

در تمامی دوره ها انسانها برای تامین نیازهای خود دست به مبادلات کالا میزدند و این رفع نیاز با گذشت زمان و تغییراتی همچون افزایش جمعیت، پیشرفت علم و تکنولوژی و بالا رفتن تنوع و میزان نیازها بسیار متفاوت تر از گذشته شده است و بعد وسیعی از فعالیت های انسانی را تحت الشعاع قرارداده است. این امر حاکی از آن است که بازرگانی پیشینه ای دیرین و الزامی در زندگی جوامع دارد و امروزه با گسترش این امر سازمان ها و شرکت های بازرگانی نقشی برجسته در جوامع در راستای رفع نیازهای موجود ایفا میکنند.

واحد صادرات شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی با بهره گیری از نیروهای مجرب و متخصص و به پشتوانه هلدینگهای تابعه سازمان تامین اجتماعی (هلدینگ سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین ، سرمایه گذاری دارویی تامین، سرمایه گذاری سیمان تامین، سرمایه گذاری صدر تامین، سرمایه گذاری صبا تامین و…) که همگی دارای انواع استانداردهای ملی و بین المللی می باشند و همچنین با بکارگیری سیاستها و استراتژیهای هدفمند، موفق به گسترش حضور خود در بازارهای جهانی شده است.