واحد بازرگانی داخلی

معرفی واحد

تأمین تجهیزات مراکز درمانی بر اساس نوع نیاز بخش های مختلف در مراکز، بررسی برندهای پیشنهادی و انتخاب با هماهنگی مراکز درمانی، بازدید از محل مراکز درمانی و رایزنی در خصوص تعامل بیشتر فی مابین، عقد قرارداد های خرید و فروش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ، اتاق عمل ، هتلینگ بیمارستانی ، تاسیسات بیمارستانی ، چهارگانه ، آمبولانس و…، عقد قرارداد های بازسازی و نوسازی تخصصی بخش های مختلف مراکز درمانی در بستر سامانه های تعیین شده از جمله وظایف این واحد می باشد.

اهداف

برگزاری مناقصات عمومی در راستای استانداردسازی فرآیندهای خرید و فروش و شفافیت سازمانی برگزار می‌گردد که در جهت احقاق حقوق بخش خصوصی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای ایجاد فضای رقابت بدون تبعیض در زمینه تجهیزات پزشکی، غیر پزشکی و تجهیزات چهارگانه (آشپزخانه، رختشویخانه، قفسه بندی و میزبندی عمومی و آزمایشگاهی) می‎شد. از نهادهای نظارتی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازرسی کشور برای بازگشایی پاکات دعوت بعمل خواهد آمد. این امر شرایط بدون تبعیض و سالمی را بر مبنای ضوابط ایجاد می‌نماید که در آن فرایند سابقه و تجربه متقاضیان، نمونه‌ها، استانداردها، تایید اولیه نهادهای ذیربط در مورد صلاحیت شرکت‌ها و تناسب کالا با موارد مناقصه و رتبه‌بندی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

توانمندی ها


• برگزاری مناقصه های و مزایده ها
• تامین اقلام مصرفی حوزه درمان
• ارتباط با تامین کنندگان به نام و مطرح

توانمندی ها

حوزه فعالیت

تامین تمامی اقلام درمانی و غیر درمانی در تمامی نقاط کشور

پروژه های واحد بازرگانی داخلی