واحد تجهیز مراکز درمانی

معرفی واحد

دنیای امروزه، بسیار متکی به تکنولوژی می‌باشد و پیشرفت آن به پیشرفت در زمینه‌های مختلف به ویژه زمینه پزشکی، کمک بسیار زیادی می‌کند. امروزه تجهیزات پزشکی به یکی از اجزاء لاینفک بیمارستان‌های مدرن تبدیل شده‌ اند و یک سوم تا نیمی‌از کل هزینه‌های پروژه ای بیمارستان‌ها را به خود اختصاص داده اند. از این رو واحد تجهیز مراکز درمانی شرکت بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و مجرب و با نزدیک به نیم قرن تجربه در زمینه خرید، تجهیز، جانمایی و نصب و راه اندازی دستگاه‌ها و ملزومات پزشکی، غیر پزشکی، چهارگانه و هتلینگ 450 مرکز، آماده ارائه خدمات در زمینه تجهیز و راه اندازی کلیه مراکز درمانی در تمامی سطوح از صفر تا صد می‌باشد.

اهداف

یکی از حساس‌ترین و متنوع‌ترین بخش‌های تجهیز، انتخاب دستگاه‌ها و تجهیزات بر مبنای تکنولوژی روز و همچنین جانمایی و نقشه خوانی جهت نصب و بکار گیری بهینه این دستگاه‌ها و تجهیزات می باشد. شناخت تجهیزات پزشکی، مطابق با پیشرفت دانش و تکنولوژی، با قیمت های مصوب اداره کل تجهیزات پزشکی ایران و استفاده بهینه از آنها یکی از دغدغه های دست اندرکاران این حوزه است. تجربه تجهیز بیمارستان‌هایی همچون میلاد تهران ( با پیشرفته ترین دستگاه‌های تصویر برداری و ... ) ، پیامبر اعظم‌(ص) کرمان مجهز به پیشرفته ترین دستگاه‌های پزشکی روز و ... انجام این بخش از کار را برای کارشناسان این مجموعه آسان نموده است. کارشناسان ما با تدوین و تعیین نیاز مرکز در زمینه تجهیزات پزشکی، غیرپزشکی، چهارگانه و هتلینگ، براساس ورژن‌های استاندارد، سطح نوع خدمات درمانی، میزان اعتبار و شرایط اقلیمی و همچنین با بررسی برند و مدل تجهیزات تولید داخل و خارج همواره سعی بر آن داشته که مراکز درمانی بوسیله تجهیزاتی با بالاترین کیفیت جهت خدمات‌رسانی به هم میهنان عزیزمان در سراسر کشور تجهیز شود. اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ ﭘﺮوژهﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮا از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن، ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﮔﺴﺘﺮش زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮدارﯾﻢ.

توانمندی ها


• تهیه طرح توجیهی و مطالعات اقتصادی مراکز درمانی
• طراحی و تعیین سطح و نوع خدمات درمانی بر اساس طرح‌های توجیهی و امکان سنجی
• ارائه مشاوره‌های تخصصی در طراحی نقشه‌های معماری جهت انطباق جانمایی بخش‌ها و فضا با استانداردهای موجود و فرآیندهای بیمارستانی
• کارشناسی عملیات تجهیز و راه‌اندازی پروژه‌ها
• کارشناسی فنی تجهیزات پزشکی و اقلام مصرفی
• کارشناسی فنی اقلام غیرپزشکی و هتلینگ بیمارستانی
• تهیه پیشنهادات بر اساس برند و مدل‌های تجهیزات پزشکی
• بررسی پیشنهادات تهیه شده براساس مشخصات اولیه و جدول مقایسه‌ای فنی
• بررسی اصالت کالای تحویل شده به انبار با سفارش اولیه
• نظارت بر چیدمان تجهیزات

توانمندی ها

حوزه فعالیت

خرید، تجهیز، جانمایی و نصب و راه اندازی دستگاه‌ها و ملزومات پزشکی، غیر پزشکی، چهارگانه و هتلینگ مراکز درمانی در تمامی سطوح اعم از:
• بیمارستان‌های عمومی
• بیمارستان‌های تخصصی
• بیمارستان‌های فوق تخصصی
• پلی‌کلینیک‌ها
• دی‌ کلینیک‌ها
• درمانگاه‌ها
• مراکزتصویربرداری
• آزمایشگاه‌های تشخیص طبی

پروژه های واحد تجهیز مراکز درمانی