پروژه بیمارستان هدایت تهران

30 بهمن 1401

عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی بیمارستان هدایت به خط پایان رسید

عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی بیمارستان 100 تختخوابی هدایت به خط پایان رسید .

بنا به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی ، این شرکت از سوی سازمان تامین اجتماعی مامور به خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی این بیمارستان شده بود .

این گزارش می افزاید ، فرایند تجهیزات بیمارستان با هزینه ی 1.500.000.000.000 ریال انجام شده است .

فیلم کوتاهی از مراحل تجهیز بیمارستان هدایت را می بینیم :

پروژه های بیشتر