پروژه پلی کلینیک تامین اجتماعی شهرستان رباط کریم

8 خرداد 1400

افتخار داریم در سال جهش تولید و در آستانه دهه مبارک فجر پروژه پلی کلینیک تامین اجتماعی شهرستان رباط کریم که توسط شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی تجهیز و تکمیل گردیده و  آماده بهره برداری می باشد را به مردم گرانقدر، مسئولین، جامعه پزشکی و درمانی این شهرستان تبریک بگوییم.

شایان ذکر است در این طرح درمانی که شامل تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی و هتلینگ بیمارستانی شامل تعداد ۷ اتاق معاینه پزشک ( زنان، مامایی، داخلی، اطفال، ارتوپدی، سونوگرافی، بخش های دندانپزشکی و آزمایشگاه و همچنین تعداد ۶ تخت بستری اورژانس و اتاق های احیاء و عمل و تجهیز قفسه بندی داروخانه و انبار دارو (راک پنل) توسط شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی تجهیز و آماده بهره برداری قرار گرفت.

پروژه های بیشتر