گزارش تصویری جلسه مشترک شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی و هلدینگ تاپیکو و هیئت اقتصادی الجزایری

21 شهریور 1402

گزارش تصویری جلسه مشترک شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی و هلدینگ تاپیکو و هیئت اقتصادی الجزایری

اخبار بیشتر