7

بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

بیمارستان 160 تختخوابی آبادان

سطح مركز درماني بيمارستان 160 تختخوابي نوع تكليفي مساحت 19300 متر مربع بهره بردار مديريت محترم درمان استان خوزستان تعداد طبقات 6 طبقه بخشهاي مصوب راديولوژي دیجیتال ، سونوگرافي،  ماموگرافي، سی تی اسکن، كلينيك داخلي و تخصصي، اورژانس، دندانپزشکی، الکتروتراپی، داروخانه،  آزمايشگاه، آندوسکوپی، دیالیز،  بخش زايمان، اتاق های عمل (ارتوپدی، […]

17 دی 1401 بخوانید