گزارش تصویری بازدید از بیمارستان پیمانیه شیراز و جلسه با مدیران درمان شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز

30 دی 1402

گزارش تصویری بازدید از بیمارستان پیمانیه شیراز و جلسه با مدیران درمان شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت راه اندازی مرکز درمان سرطان توسط شرکت دانش بنیان بهیارصنعت اصفهان (تنها تولیدکننده دستگاه شتاب دهنده درمان سرطان )با مشارکت شرکت بازرگانی بین الملل تامین اجتماعی
( با افتخار باید عرض کنیم این شرکت با تولید دستگاههای شتاب دهنده درمان سرطان ایران را جز چهار کشور برتر دارنده تکنولوژی درمان سرطان در دنیا قرارداده است)

اخبار بیشتر