گزارش جلسه ی بررسی چالشها و فرصتهای صادراتی با حضور جناب آقای دکتر صفری معاونت محترم دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه

19 شهریور 1402

معاون اقتصادی وزارت امورخارجه در نشست راهبردی شورای هماهنگی صادرات وزارت کار عنوان کرد :

شرکت بازرگانی بین الملل سازمان تامین اجتماعی درگاه برتر صادرات محصولات کشور

 

مدیرعامل شرکت بازرگانی بین الملل سازمان تامین اجتماعی :

تسهیل گری، حرکت علمی و هوشمند در حوزه صادرات رسالت اصلی وزارت کار است

 

نشست راهبردی شورای هماهنگی بررسی ظرفیتها و توانمندیهای  وزات رفاه وکار و اموراجتماعی در زمینه صادرات،  با حضور مسئولان معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه به میزبانی شرکت بازرگانی بین الملل سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.

مدیرعامل شرکت بازرگانی بین الملل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به ظرفیتهای فراوان وزارت کار،گفت : هلدینگ های سرآمد در حوزه های انرژی نظیر نفت و گاز و پتروشیمی، دارو و صنایع عمومی میتواند، این وزارتخانه را به بزرگترین مجموعه اقتصادی مبدل کرده است.

دکتر روح الله رحیمی تاکید کرد : داشتن بازوهای متنوع با مزیت رقابتی تولید انواع مواداولیه، باعث شده است، وزارت کار بهترین و موثرترین بازیگران در حوزه صادرات را در اختیار داشته باشد.

وی در ادامه تصریح کرد : نظر به تاکید وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی  درخصوص توجه جدی  به امر صادرات، رسالت اصلی شرکت بازرگانی بین الملل سازمان تامین اجتماعی ، تسهیل گری، حرکت علمی و هوشمند می باشد.

در ادامه نشست، معاون اقتصادی وزارت امورخارجه، به ارائه گزارش تفصیلی از فعالیتهای وزارت خارجه در زمینه صادرات پرداخت.

دکتر صفری ضمن اشاره به بررسی مصادیق عینی و عملیاتی این گزارش گفت : ویژگی های محصولات ایرانی باعث شده است که درخواست های  متعدد و متنوعی از کشورها درقاره های مختلف برای دستیابی به محصولات ایرانی به وزارتخانه واصل شود.

معاونت اقتصادی امور خارجه در ادامه تصریح کرد : شرکت بازرگانی بین الملل سازمان تامین اجتماعی بهترین پایگاه و درگاه برای همکاری و هم افزایی بین وزارت خارجه و وزارت کار برای صادرات محصولات هلدینگهای  و شرکتهای زیر مجموعه وزارتخانه است.

وی پیشنهاد داد : تجمیع فعالیتهای بازرگانی وزارت رفاه دریک شرکت و جلوگیری از موازی کاری مجموعه های دیگر می تواند فرآیندهای همکاری بین دو وزارتخانه را تسهیل کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت ، مقرر شد کمیته مشترکی از نمایندگان وزارت خارجه و وزارت کار در شرکت بازرگانی بین الملل تامین اجتماعی تشکیل شود.

ترسیم اهداف، شیوه تحقق آنها و تلاش برای رفع موانع و مشکلات صادرات از جمله کارویژه های این کمیته مشترک خواهد بود.

در پنجمین نشست از سلسله جلسات راهبردی مشترک وزارت امورخارجه و وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی با حضور، دکتر صفری معاون اقتصادی امورخارجه، محمدخانی مدیرکل بین الملل وزارت تعاون کار و رفاه، دکتر رحیمی شرکت بازرگانی بین الملل سازمان تامین اجتماعی، مدیران و کارشناسان مربوط برگزار شد.

اخبار بیشتر