1

بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

بازدید معاونت محترم اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی و هیات همراه

به گزارش روابط عمومی شرکت : جلسه با حضور معاونت محترم اقتصادی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای  دکتر سوری، جناب آقای باقری مدیرکل امور مجامع و امور شرکتها، جناب آقای باقری مدیرکل بودجه و ذخایر و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی و مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای دکتر معصومیان […]

8 آذر 1401 بخوانید
مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل جدید شرکت

در مورخ 1400/10/06  با حضور مدیرکل محترم امور مجامع و شرکت های سازمان تامین اجتماعی و هیات همراه و رئیس و اعضای هیات مدیره و معاونین شرکت مراسم تودیع جناب آقای بهروز جمالی و معارفه جناب آقای مهدی معصومیان به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل جدید شرکت برگزار گردید.

8 آذر 1401 بخوانید