6

بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

گزارش تصویری بازدید مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی جناب آقای دکتر میرهاشم موسوی از شرکت بازرگانی بین الملل تامین اجتماعی

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بازرگانی سازمان تامین اجتماعی ،ظهر امروز ریاست محترم سازمان تامین اجتماعی جناب آقای میرهاشم موسوی و هیات همراه از شرکت بازرگانی بین الملل تامین اجتماعی بازدید نمودند. در ابتدا مدیرعامل محترم شرکت بازرگانی بین الملل سازمان تامین اجتماعی جناب آقای […]

8 شهریور 1402 بخوانید