6

بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

گزارش جلسه ی بررسی چالشها و فرصتهای صادراتی با حضور جناب آقای دکتر صفری معاونت محترم دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه

معاون اقتصادی وزارت امورخارجه در نشست راهبردی شورای هماهنگی صادرات وزارت کار عنوان کرد : شرکت بازرگانی بین الملل سازمان تامین اجتماعی درگاه برتر صادرات محصولات کشور   مدیرعامل شرکت بازرگانی بین الملل سازمان تامین اجتماعی : تسهیل گری، حرکت علمی و هوشمند در حوزه صادرات رسالت اصلی وزارت کار […]

19 شهریور 1402 بخوانید