7

بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

پروژه بیمارستان هدایت تهران

عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی بیمارستان هدایت به خط پایان رسید عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی بیمارستان 100 تختخوابی هدایت به خط پایان رسید . بنا به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی ، این شرکت از سوی سازمان تامین اجتماعی مامور به […]

30 بهمن 1401 بخوانید